Flere leads, kunder og kontakter.

3 tips for nettverking

Tekst: Edgar Valdmanis

Dersom du ønsker å lykkes med nettverking enten det gjelder i sosiale medier eller i fysiske møter er det tre tips som er essensielle.

De 3 tipsene er:

  • Møt opp og engasjer deg
  • Vær genuint...
Les mer