Slik skaper du bedre resultater gjennom å bygge et godt nettverk

3 tips for nettverking

nettverking Jun 17, 2019

Tekst: Edgar Valdmanis

Dersom du ønsker å lykkes med nettverking enten det gjelder i sosiale medier eller i fysiske møter er det tre tips som er essensielle.

De 3 tipsene er:

  • Møt opp og engasjer deg
  • Vær genuint interessert
  • Vær aktivt i nettverket ditt.

Tips 1: Møt opp og engasjer deg i de du vil nettverke med

Når jeg inviterer til et nettverkstreff her eller der, oppdager jeg ofte at den jeg inviterer vil ha meg til å spå om fremtiden.

De spør: Hva som skjer? Hvem som skal holde et foredrag? Hva jeg forventer å få ut av det foredraget? Hvilke andre som kommer? Hva de bidrar med?...og en rekke andre spørsmål

Men svaret på de fleste av disse spørsmålene vet vi jo først etter at nettverkstreffet eller eventet har funnet sted.

Det er først i ettertid vi kan si med sikkerhet hvem som deltok, og hva som skjedde.

Det jeg kan si med sikkerhet i forkant er at bare den som deltar vil oppleve det som skjer, og møte dem som deltar.

Når det er over er det over. Du som satt og ventet på resultatet kan få et referat, men det er jo bare det - et referat.

Du kan selvfølgelig sende en LinkedIn-invitasjon og skrive en melding om at “Min kollega Per traff deg i går, og mener at jeg også burde invitere deg til mitt nettverk på LinkedIn” eller “

Jeg hører at foredraget ditt var veldig bra, og derfor vil jeg gjerne….”, men det er jo ikke det samme som å ha vært der.

Dersom du har deltatt og hilst på både foredragsholder og flere av de andre deltakerne får oppfølgingen og nettverkingen videre et annet innhold og en helt annen verdi.

Derfor er første tips å møte opp. Når du har meldt deg på kan vi snakke videre om hva du gjør på selve arrangementet. Det samme gjelder deltakelse på LinkedIn og andre plattformer.

Jeg blir fortsatt overrasket over hvor mange som har en passiv profil på LinkedIn, eller ikke deltar i det hele tatt.

Det er først når du bestemmer deg til å være aktiv på LinkedIn at du kan forvente noe resultat.

Hvis du ikke har en profil, eller ligger passiv, fordi du er usikker på resultatet så er svaret selvfølgelig at resultatet blir null. Det er det eneste du kan være sikker på.

Dersom du vil ha nye kontakter, nye kunder, bedre resultat i jobben du har, eller en helt ny jobb, så er det bare en ting å si - Møt Opp! Både på LinkedIn og i på fysiske møteplasser.

Tips 2: Vær genuint interessert

Det vil si - være interessert i de andre deltakerne, og hvordan du kan hjelpe dem.

Du vil alltid treffe noen som er mest genuint interessert i å høre sin egen stemme, og hvordan de kan selge noe til noen her i dag? Det er feil angrepsvinkel.

Det er et ganske kjent sitat fra Dale Carnegie som passer her:

“You can make more friends in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you.”

På norsk blir det:

“Du vil få flere venner på to måneder ved å bli interessert i andre mennesker, enn det du vil få på to år ved å forsøke å få andre interessert i deg”.

Det dreier seg om å stille gode åpne spørsmål til den du treffer.

Vi spør nesten på autopilot om hva den andre gjør eller hvor hun jobber. Forskjellen nå er at du lytter oppmerksomt til svaret, for å kunne følge opp.

Gode oppfølgingsspørsmål kan være om hva dette firmaet gjør og hva de leverer? Til hvem eller hvilken målgruppe?

Og andre spørsmål som egentlig er ren høflighet.

Du kan med fordel spørre om hvordan du kan hjelpe vedkommende. Kanskje de trenger en døråpning til en i ditt nettverk?

Kanskje de rekrutterer og du kan tipse om en du kjenner som kan være rett kandidat? Kanskje de ser etter nye lokaler?

Det er mye du potensielt kan hjelpe med, eller du kan formidle kontakt med noen i nettverket ditt som kan.

Hver gang du hjelper, bygger du på nettverket ditt. Du bygger sten på sten på sten.

Etter hvert har du et nettverk du selv kan be om hjelp når du trenger det.

Jeg sier ofte at du må møte opp. Når du møter opp for å treffe andre, bør du være genuint interessert i dem du treffer.

Det samme gjelder på LinkedIn, vær interessert, og vær interessert i å hjelpe. Det er noen av skrittene mot det jeg kaller Smartere bruk av LinkedIn.

Tips 3: Vær aktiv i nettverket ditt.

By på deg selv, og gjøre noe for dem du treffer. Dersom du er med i grupper på LinkedIn eller Facebook, så bør du bidra i disse gruppene.

Det er enkelt å bidra. Det er ofte andre som stiller spørsmål som “Hvem kjenner noen som..?”, i mange tilfeller er det ikke deg selv som kjenner rette person, men du kjenner kanskje noen som kjenner? Og kan hjelpe ved å formidle kontakt.

Dersom gruppen du er med i har et gitt tema, kan du dele fagstoff innen dette temaet.

Dersom det er et fagområde du jobber med i det daglige leser du antagelig fagstoff uansett, og kan enkelt dele noen høydepunkt med de andre i gruppen.

Dersom gruppens tema er åpnere, kan det være at du har lest en god bok, og kan dele den opplevelsen med de andre i gruppen?

Kanskje sett en film du kan tipse om?

Ved å være aktiv på denne måten vil du oppleve at du får hjelp i retur den dagen du behøver det, og ber om det. Dessuten bygger du brand som en som bidrar til fellesskapet, og det er aldri feil.

Du skal heller ikke se bort fra at du legger grunnlaget for bedre salgsresultat.

En av de mest kjente bøkene om nettverking internasjonalt er “Dig your well before you´re thirsty” av Harvey Mackay.

Ved å være aktiv slik jeg beskriver, gjør du nettopp det, og bygger nettverket ditt, sten for sten.

Lykke til!