7 tips for bedre presentasjoner

7 tips for bedre presentasjoner

presentasjoner Mar 14, 2017

Foto: Photo credit: blmurch via photopin. Tekst: Edgar Valdmanis

Jeg går aldri lei av gode råd og tips om bedre presentasjoner. For en tid tilbake fant jeg mange gode tips på en amerikansk nettside.

De 7 tipsene handler om hva gode kommunikatører gjør. Du finner hele artikkelen på Inc.com her. For den som har liten tid våger jeg meg på en oversettelse her, om hva det er gode kommunikatører gjør.

Her kommer de 7 tipsene: 

  1. De skaper forbindelse med publikum, enten publikum er en eller mange
  2. De engasjerer
  3. De avvæpner, dvs at de får et overkommunisert publikum til å senke guarden og ta imot budskapet
  4. De fokuserer
  5. De klargjør (et komplisert budskap)
  6. De gjentar og forsterker
  7. De øver

Personlig liker jeg det siste punktet best. Det å forberede seg, og øve, øve, øve på budskapet er etter min mening det viktigste.

Kommenter gjerne hva du mener om disse tipsene, og hvilket du synes er viktigst.

Uansett er det mye lærdom å hente her, også for dem som har erfaring med presentasjoner.

Tipsene kan også anvendes når du kommuniserer i sosiale medier. Har du disse tipsene i bakhodet skal du se du også får bedre salgsresultat.