Hold robotene på avstand!

Hold robotene på avstand!

nettverking Aug 02, 2017

Tekst: Edgar Valdmanis. Foto: Foto: Matthew Henry

Det snakkes mye om roboter og hvordan de vil ta over en lang rekke jobber.

I siste utgave av økonomibladet Fortune har de spurt 6 ledere om de er “Ready for the robots?”.

Det beste svaret kommer fra Leighanne Levensaler, SVP of Corporate Strategy i programvareleverandøren Workday.

Hun svarer: 

- We need to keep relation­ship skills. I went to an automated, self-serve restaurant the other day, and I felt so empty when I left. Contrast that with my coffee shop. We are hard-wired for relationships—you want the smile, the connection.

På norsk blir det: 

- Vi trenger å opprettholde relasjonsferdigheter. Jeg besøkte en automatisert selvbetjenings-restaurant forrige dagen og følte meg så tom da jeg forlot den. I motsetning til min lokale kaffebar. Vi er hardkodet for relasjoner - du vil ha smilet, kontakten

Jeg kunne ikke vært mer enig.

Det er klart at mange tjenester kan automatiseres, i Norge ligger vi langt fremme med nettbanker og annen e-handel, og selv Skattemeldingen (selvangivelsen) kan vi nå sjekke og godkjenne på nett og mobil.

Men jevnlig ønsker vi den personlige kontakten.

Når du sitter på jobb og har et spørsmål, kan du Google det. Eller du kan spørre en i nettverket ditt.

Selv gjør jeg det ene omtrent like ofte som det andre. Jeg tenker på hvem som vet?

Eller hvem som kjenner noen som vet? Google er raskere, og gir flere svaralternativer. Men de personlige svarene jeg får er varmere og hyggeligere.

Det er det jeg kaller “å bruke nettverket til å gjøre en best mulig jobb der du er i dag”. Og når du pleier nettverket jevnlig, vil du lettere få ny jobb den dagen du trenger det. D

et krever jo at du har et nettverk som du bygger på jevnlig, men det er enkelt!

Hvem skal du bygge nettverk med i dag? Ta en telefon og inviter til en kaffe, så bygger du på nettverket ditt.