Slik får du tips om en ny konkurrent på et tidlig tidspunkt

Nettverket ditt vil hjelpe deg

nettverking Jun 18, 2019

Nettverket ditt vil hjelpe deg!

Hva ville det bety for deg om noen i nettverket ditt ga deg tips om en ny konkurrent på et tidlig tidspunkt? Hva ville det bety om du ble klar over det og kunne forberede deg så du kunne sette inn mottiltak?

Verden snurrer raskere enn før, og endringer skjer oftere og med kortere varsel.

Ved å bygge nettverk får du hjelp til å holde deg orientert om endringer som kan medføre en trussel - eller en mulighet.

De færreste har tid og mulighet til å drive aktiv markedsovervåking.

Tidligere kunne du det fordi landskapet var mer oversiktlig. Det var lett å holde øye med konkurrentene.

Dukket det opp en ny butikk i samme gate som din butikk fikk du vite om det i god tid, og kunne forberede deg.

Nå er det ikke sikkert at konkurrenten er i samme gate, eller i samme bransje. Nå kommer konkurransen fra helt uventet hold.

  • I musikkbransjen var ingen forberedt på Spotify.
  • I hotellbransjen var ingen forberedt på Airbnb.
  • I Finansbransjen var ingen forberedt på Vipps.

Eksemplene er mange flere, og det er her nettverket ditt spiller en viktig rolle.

Det skjer så mye at de fleste kan gi opp å henge med på egenhånd.

Du er prisgitt at du har et nettverk, der noen har "øret på togskinna" som min gode venn og super-nettverker Renny Bakke Amundsen pleier å si det.

Når du har et godt utbygd nettverk og er aktiv, vil personene i nettverket ditt huske deg.

De vil kunne være de ekstra øynene og ørene du trenger for å være i forkant av endringer som kan bli trusler for din virksomhet.

Jo større nettverk du har, og jo mer aktiv du er, desto større sjanse har du for å håndtere endringer på en god måte.

Her er 3 konkrete og enkle tips til hvordan du kan utvide og bygge et sterkere nettverk:

1; Delta i faglige fora i din bransje. Vær aktiv og by på deg selv. Styreverv i bransjeforeninger er sjelden godt betalt, men nettverkene du bygger er uvurderlige og verdt langt  mer enn noen kroner i honorar

2:

Delta på faglige treff, både i den organisasjonen der du har verv, og på andre arenaer.

Noen eksempler på hva ulike organisasjoner gjør: 

Teknisk Ukeblad(TU) konkurrerer med sin egen eier ingeniørforeningen Tekna om å arrangere seminar.

Tekna arrangerer Kundeservicedagene, som hadde vært mer naturlig for en forening innen reiseliv eller varehandel.

TU arrangerer årlig Finansnæringens Digitaliseringskonferanse, som hadde vært mer naturlig for Dataforeningen, Finans Norge eller Econa.

Eksemplene er mange flere. Vær åpen for alle gode arenaer for å bygge og utvide nettverket ditt.

Bruk LinkedIn aktivt. Det kan ikke sies for ofte at LinkedIn er det beste verktøyet for aktiv nettverksbygging, og stikkordet er aktiv.

Det å ha en profil er 10 ganger bedre enn å ikke finnes der. Å være aktiv er 100 ganger bedre enn å bare ha en profil.

Bonustips:

Mange nevner muligheter for ny jobb når de snakker om nettverk.
Ved å være aktiv i faglige fora og på LinkedIn bygger du nettverk OG får god faglig påfyll til å gjøre en best mulig jobb der du er i dag. Da reduseres behovet for å tenke ny jobb.

Slik kan også du bygge sterkere og bedre nettverk. Ting tar tid. I den grad det finnes snarveier er disse 3+1 tipsene gode snarveier.

Du bygger på det eksisterende nettverket for å holde det ved like, og bygger ut med nye kontakter for å åpne nye muligheter og få ny kunnskap.

Nettverket ditt vil hjelpe deg, derfor bør du begynne å bygge i dag!