Slik holder du robotene på avstand

Slik holder du robotene på avstand

nettverking Aug 03, 2017

Tekst: Edgar Valdmanis Foto: Matt Henry

I forrige artikkel oppfordret jeg deg til å bygge på nettverket ditt, og i dag skal jeg dele et par tips om hvordan?

Det viktigste er at du er åpen for nye kontakter.

Det kan være nye kolleger på jobb, nye kunder, andre nye kontakter på jobb, eller den nye naboen der du bor.

Ved å være åpen og positivt nysgjerrig til nye kontakter, vil du bygge på nettverket jevnlig.

Med ´positivt nysgjerrig´mener jeg å stille gode, åpne spørsmål så du får vite litt om vedkommendes bakgrunn, utdannelse, erfaring med mer. Ikke et tredjegradsforhør, men hyggelige greie spørsmål.

Underveis vil du antagelig oppdage flere ting dere har felles. Det kan være samme utdannelse, eller samme tidligere arbeidsgiver.

Selv om det er flere års aldersforskjell så dere aldri traff hverandre i skolegården eller på campus, så er ´samme skole´ noe som binder dere sammen. Det som på engelsk kalles ´bonding´.

Dersom dere ikke har noe direkte felles, kan dere diskutere hvordan dere kan utfylle og hjelpe hverandre best mulig i det daglige.

I begge tilfeller hjelper du den nye på plass i jobben. Det er også det jeg kaller ´å gjøre en best mulig jobb der du er i dag´.

Det samme anbefaler jeg overfor andre nye kontakter du treffer, vær åpen og se hvordan dere kan hjelpe hverandre.

Det er det som er nettverking.

Ved å være den som alltid er åpen, hjelpsom og gir av deg selv, står du ikke i første rekke når det gjelder automatisering og spørsmål om ikke en robot kan gjøre jobben like bra.