Bli bedre på presentasjoner

Tilpass presentasjonen til ditt publikum

presentasjoner Apr 19, 2018

Tilpass presentasjonen til ditt publikum

Det er viktig å tilpasse presentasjonen til publikum, det vil si de personene som er mottakere av budskapet.

Dersom du er prosjektleder og skal presentere for styringsgruppen din, og har gjort det jevnlig gjennom et lengre prosjektløp, kan du muligens tillate deg å være ganske uformell.

Både i klær, språk og presentasjonsform.

Dersom du skal presentere for din egen ledergruppe, bør du kanskje være et hakk mer formell.

Dersom du er selger og skal presentere for kundens ledergruppe, anbefaler jeg ytterligere formell og seriøs.

Dersom du skal presentere på et fagseminar der alle er i samme miljø og bruker samme terminologi, kan du bruke mye fagterminologi fordi alle forstår den.

Dersom du skal presentere ditt fagområde for et publikum som ikke bruker denne terminologien til daglig, bør du tone ned “stammespråk” og snakke på publikums premisser.

Som oftest er det ikke du som velger publikum, det er de som velger deg, og det bør du ta hensyn til.

Det er ikke du som velger en ledergruppe, den er hva den er, og du er heldig som får presentere for dem.

Det er ikke du som velger publikum på et fagseminar, det er de som velger å høre på deg, og svært ofte har betalt godt for det.

I begge tilfeller vinner du mer på å tilpasse presentasjonen til det publikum du har i dag, enn å kjøre “One presentation fits all”.

Det tar litt mer tid i planleggingsfasen, men gir større sikkerhet for at budskapet når frem - og det er jo det som er poenget, ikke sant?

Lykke til!