Flere leads, kunder og kontakter.

Tilpass presentasjonen til ditt publikum

presentasjoner Apr 19, 2018

Tilpass presentasjonen til ditt publikum

Det er viktig å tilpasse presentasjonen til publikum, det vil si de personene som er mottakere av budskapet.

Dersom du er prosjektleder og skal presentere for styringsgruppen din, og har gjort det jevnlig gjennom et lengre prosjektløp, kan du muligens tillate deg å være ganske uformell.

Både i klær, språk og presentasjonsform.

Dersom du skal presentere for din egen ledergruppe, bør du kanskje være et hakk mer formell.

Dersom du er selger og skal presentere for kundens ledergruppe, anbefaler jeg ytterligere formell og seriøs.

Dersom du skal presentere på et fagseminar der alle er i samme miljø og bruker samme terminologi, kan du bruke mye fagterminologi fordi alle forstår den.

Dersom du skal presentere ditt fagområde for et publikum som ikke bruker denne terminologien til daglig, bør du tone ned “stammespråk” og snakke på...

Les mer

Bedre presentasjoner – Øvelse gjør mester!

presentasjoner Mar 05, 2018

Tekst: Edgar Valdmanis Foto: Brisbane City Council 

For å bli en god foredragsholder er det flere ting som gjelder – en av de er øvelse!

Her får du mulighet å få 7 tips til bedre presentasjoner.

Jeg ser svært mange presentasjoner i løpet av et år. Både for å lære av det faglige innholdet, og det presentasjonsmessige.

Jevnlig opplever jeg foredragsholdere som åpner med å si:

«Dette er egentlig ikke det jeg gjør best», eller «dette er første gang jeg står på en talerstol», eller lignende utsagn.

Antagelig fordi de tror at jeg som tilhører da vil se med milde øyne på en dårlig fremførelse.

Det blir feil på flere måter.

De fleste gjør det helt greit, og behøver ikke å unnskylde seg.

Dernest, hvis du ikke gjør det greit, kan du ikke forvente at jeg som tilhører skal...

Les mer

7 tips for bedre presentasjoner

presentasjoner Mar 14, 2017

Foto: Photo credit: blmurch via photopin. Tekst: Edgar Valdmanis

Jeg går aldri lei av gode råd og tips om bedre presentasjoner. For en tid tilbake fant jeg mange gode tips på en amerikansk nettside.

De 7 tipsene handler om hva gode kommunikatører gjør. Du finner hele artikkelen på Inc.com her. For den som har liten tid våger jeg meg på en oversettelse her, om hva det er gode kommunikatører gjør.

Her kommer de 7 tipsene: 

  1. De skaper forbindelse med publikum, enten publikum er en eller mange
  2. De engasjerer
  3. De avvæpner, dvs at de får et overkommunisert publikum til å senke guarden og ta imot budskapet
  4. De fokuserer
  5. De klargjør (et komplisert budskap)
  6. De gjentar og forsterker
  7. De øver

Personlig liker jeg det siste punktet best. Det å forberede seg, og øve, øve, øve på budskapet er etter min mening det viktigste.

Kommenter gjerne hva du mener...

Les mer