Flere leads, kunder og kontakter.

Tilpass presentasjonen til ditt publikum

presentasjonstips Apr 19, 2018

Tilpass presentasjonen til ditt publikum

Det er viktig å tilpasse presentasjonen til publikum, det vil si de personene som er mottakere av budskapet.

Dersom du er prosjektleder og skal presentere for styringsgruppen din, og har gjort det jevnlig gjennom et lengre prosjektløp, kan du muligens tillate deg å være ganske uformell.

Både i klær, språk og presentasjonsform.

Dersom du skal presentere for din egen ledergruppe, bør du kanskje være et hakk mer formell.

Dersom du er selger og skal presentere for kundens ledergruppe, anbefaler jeg ytterligere formell og seriøs.

Dersom du skal presentere på et fagseminar der alle er i samme miljø og bruker samme terminologi, kan du bruke mye fagterminologi fordi alle forstår den.

Dersom du skal presentere ditt fagområde for et publikum som ikke bruker denne terminologien til daglig, bør du tone ned “stammespråk” og snakke på...

Les mer